Gå tillbaka till artikeldetaljer Medverkande

Medverkande

I HLS 97 medverkar följande författare:

Sofia Aminoff, f. 1982, fil.mag. och magister i teaterkonst, är dramatiker, dramaturg, översättare och doktorand i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Skriver sin doktorsavhandling om Hagar Olssons dramatik och bor på en hästgård i Borgnäs. Tillvaron med hästarna utgör en viktig konstnärlig influens.

Pär-Yngve Andersson, f. 1954, är fil.dr och docent i litteraturvetenskap vid Örebro universitet. Han har tidigare arbetat som universitetslektor och lärare i grundskolan. Doktorsavhandlingen från 2004 har titeln Överskridandets strategier: Lyrisk romankonst och dess uttryck hos ­Rosen­dahl, Trotzig och Lillpers. Han har också skrivit monografierna Att röja plats för tystnaden: Tage Aurell som prosakonstnär (2012), Närvarande i sitt språk: Om Erik Rosenbergs Fåglar i Sverige (2017) och All dödlighets sång och skrian: Studier i Sven Rosendahls naturprosa (2019). Därtill har han medverkat i antologier och tidskrifter, bland annat med artiklar om interartiella frågor och litteraturdidaktik. Ett projekt som behandlar Lars Englunds lyrik ska snart avslutas.

Julia Dahlberg, f. 1983, fil.dr, postdoktoral forskare i vetenskaps- och idéhistoria vid Uleåborgs universitet med finansiering av Svenska litteratursällskapet i Finland. Forskar i evolutionsteoriernas historia i Finland. Hon har skrivit monografin Mitt i samhället, nära människan. Samfundet Folkhälsan i svenska Finland 1921–2021 (2021) och gett ut boken Havet, handeln och nationen. Släkten Donner i Finland 1690–1945 (2014) tillsammans med Joachim Mickwitz. Dahlberg försvarade sin doktorsavhandling Konstnär, kvinna, medborgare. Helena Westermarck och den finska bildningskulturen i det moderna genombrottets tid 1880–1910 vid Helsingfors universitet 2018.

Carola Envall, f. 1958, teol.dr, forskare i systematisk teologi vid Åbo Akademi. Disputerade 2021 på avhandlingen Hand av sol. Den taktila förnimmelsens funktioner i jagets relation till Gud i Solveig von Schoultz lyrik. Som forskare är Envall intresserad av relationer mellan religion, konst och skönlitteratur, särskilt poesi, och söker samverkan mellan teologisk och litteraturvetenskaplig forskning. Studiet av von Schoultz lyrik fortsätter.

Kaneli Kabrell, f. 1993, fil.mag., forskarstuderande i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Hennes avhandling pro gradu ”Jag är rädd att jag har jord i min mun” – En ekofeministisk läsning av Sara Stridsbergs Darling River (2018) belönades av Svenska litteratursällskapet i Finland med Josua Mjöbergs pro gradu-pris. Johansson arbetar för närvarande med sin doktorsavhandling där hon undersöker Gurli Lindéns, Wava Stürmers och Carita Nyströms författarskap med utgångspunkt i ekofeministisk teori och frågor om kunskapsproduktion.

Nelly Laitinen, f. 1967, fil.mag. i nordisk litteratur (Helsingfors universitet 2001) och förste arkivarie vid Svenska litteratursällskapet i Finlands arkiv. Medredaktör för de arkivpedagogiska läromedlen 1918. Minä olin siellä. Jag var där (SLS & SKS 2017) och Krigets barn. I Finland. Till Sverige (red. Nelly Laitinen & Pia Lindholm, SLS 2014) samt för presentationsboken Ögonblick och evighet (red. Carola Ekrem, Pamela Gustavsson, Mikael Korhonen, Nelly Laitinen & Jessica Parland-von Essen, SLS 2010). Har skrivit ett tjugotal artiklar om arkivrelaterade ämnen för tidskrifter i Finland och Sverige. Andra pris i Arvid Mörne-tävlingen 1993 för novellen ”Uppbrott”.

Judith Meurer-Bongardt, f. 1977, fil.dr, universitetslärare och forskare vid avdelningen för nordiska språk och litteratur vid Bonns universitet. Disputerade 2011 vid Åbo Akademi på en avhandling om utopiskt tänkande i Hagar Olssons författarskap. Har under de senaste åren i huvudsak intresserat sig för hur (framför allt nordeuropeisk) litteratur reagerar på klimatkrisen och gestaltar relationer mellan mänskligt och mer-än-mänskligt liv. Fokus ligger på aktuell litteratur av bland andra Johannes Anyuru, Kaspar Colling Nielsen, Leena Krohn och Johanna Sinisalo. Arbetar för tillfället på en monografi med arbetstiteln Von mächtigen Frauen, wilden Männern und (un)heimlichen Verwandten: (Geschlechter)kämpfe und Kollaborationen in spekulativer Literatur aus Nordeuropa (Om stridbara kvinnor, vilda män och kusliga släktingar: (Köns)kamp och kollaboration i spekulativ litteratur från Norden).

Stefan Norrgård, f. 1976, fil.dr, är klimathistoriker vid Åbo Akademi. Norrgård har i sin forskning skapat flera klimatserier och har bland annat studerat hur klimatförändringen påverkat islossningen i olika flodsamhällen i Finland. Han har framför allt fokuserat på islossningen i Aura å de senaste 300 åren. Han hoppas nu använda den ackumulerade informationen för att skriva en bok om Åbo och hur livet i staden påverkats av isen i Aura å sedan 1700-talet.

Anna Nygren, f. 1990, MA, är doktorand i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi. Hennes avhandlingsarbete behandlar kollektivitet i Monika Fagerholms författarskap. Nygren har en masterexamen från Stockholms universitet och har tidigare studerat hästboksgenren. Nygren är även verksam som författare och dramatiker.

Maarit Soukka, f. 1980, fil.mag., är doktorand i inhemsk litteratur vid Åbo universitet. I sin forskning fokuserar hon på krisen i språket och i relationen till naturen, samt på hur dessa två kriser är sammankopplade i den finländska efterkrigstida och modernistiska litteraturen och litteraturdiskussionen. Samtidigt tillämpar och utvecklar hon kontrapunktisk läsning som redskap i analysen av polyfona och krisande fenomen, konfigurationer och strukturer.

Ann-Catrin Östman, f. 1965, fil.dr, är äldre universitetslektor i historia vid Åbo Akademi. Hon är docent i agrarhistoria och disputerade år 2001 på en mikrohistorisk avhandling om kvinnlighet, manlighet och arbete i Österbotten under en period då jordbruket moderniserades. Hon har specialiserat sig på genushistoria, historiografi och socialhistoria, och exempelvis intresserat sig för försörjningsvillkor och småhandel. Östman är tillsammans med Johanna Wassholm redaktör för boken Att mötas kring varor. Plats och praktiker i handelsmöten i Finland 1850–1950 (SLS & Appell Förlag, 2021). För närvarande intresserar hon sig främst för mobilitet och utvisningsförfaranden under förmodern tid.

Please read our new privacy policy I accept