Gå tillbaka till artikeldetaljer Medverkande

Medverkande

I HLS 94 medverkar följande författare:

Jonas Ahlskog, f. 1981, fil.dr, postdoktoral forskare i historiefilosofi och idéhistoria vid Åbo Akademi. Inom idéhistoria forskar han om dynamiken kring nationalism och socialism i den finlandssvenska socialistiska arbetarrörelsen. Forskningen utförs inom ramen för projektet Klasskamp på svenska. Språk och identitet i den svenskspråkiga arbetarrörelsen i Finland under 1900-talet. Projektet finansieras av Konestiftelsen.

Johanna Holmström, f. 1981, fil.mag. i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Debuterade år 2003 med novellsamlingen Inlåst och andra noveller (Söderströms förlag). Har sedermera skrivit både romaner och novellsamlingar. Hennes senaste verk är romanen Själarnas ö (Förlaget M, 2017).

Petri Karonen, f. 1966, fil.dr, professor i Finlands historia vid Jyväskylä universitet. Karonen har undersökt bland annat Sveriges och Finlands gemensamma historia från det sena 1400-talet till början av 1800-talet.

Siiri Oinonen, f. 1988, fil.mag. I sin avhandling pro gradu i historia 2014 behandlade hon psykiatriska chockbehandlingar i Finland mellan åren 1936 och 1964.

Agneta Rahikainen, f. 1963, fil.dr, senior manager, marknadsföringschef vid Svenska litteratursällskapet i Finland. Erhöll SLS pris för boken Kampen om Edith. Biografi och myt om Edith Södergran (2014) samt avhandlingen Poeten och hennes apostlar. En biomytografisk analys av Edith Södergranbilden (2014) 2015. Erhöll SLS pris för boken Jag är ju utlänning vart jag än kommer (2009) 2010 samt Svenska Akademiens pris 2009. Erhöll Statens pris för informationsspridning för boken Johan Ludvig och Fredrika Runeberg. En bildbiografi (2003) 2004. Utgivare av Edith Södergran, Brev (1996) samt Som en eld över askan. Edith Södergrans fotografier (1993). Medverkat med artiklar i en rad inhemska och internationella journaler och antologier. Arbetar för närvarande på en studie om syfilis i konst, kultur och litteratur i Europa.

Freja Rudels, f. 1980, fil.dr i litteraturvetenskap. Doktorerade 2016 vid Åbo Akademi med avhandlingen I berättandets makt. Om tre romankroppar av Per Olov Enquist, som belönades med Statsrådet Mauritz Hallbergs pris. Har därefter undersökt etiska strategier i samtida svenskspråkig romankonst.

Sara Stridsberg, f. 1972, författare och dramatiker. Hon debuterade 2004 med romanen Happy Sally och har därefter gett ut ett flertal uppmärksammade och kritikerrosade verk, bland andra Drömfakulteten (2006), Darling River (2010), Beckomberga. Ode till min familj (2014) och Kärlekens Antarktis (2018). Hon var ledamot av Svenska Akademien 2016–2018 och innehade då stol nummer 13. Har tilldelats ett flertal litterära pris.

Kirsi Tuohela, f. 1965, fil.dr, docent i kulturhistoria vid Åbo universitet. Hennes forskningsintressen innefattar kvinno- och genushistoria samt skrivandets och jagets historia. Hon är intresserad av melankolins och de psykiatriska sjukdomarnas kulturhistoria samt forskning kring olika typer av livsberättelser.

Kjell Westö, f. 1961, författare. Har skrivit även noveller, essäer, poesi och journalistik, men är kanske mest känd för sina romaner, många av dem med tonvikt på staden Helsingfors och dess människor samt på Finlands 1900-talshistoria. Hans två senaste romaner är Hägring 38 (Schildts & Söderströms, 2013) och Den svavelgula himlen (Schildts & Söderströms, 2017). Hösten 2019 utkommer på Förlaget M brevväxlingsboken 7 + 7. Brev i en orolig tid, skriven tillsammans med Juha Itkonen. Westös romaner är översatta till fler än tjugo språk och han har tilldelats åtskilliga litterära pris.

Mats Wickström, f. 1980, fil.dr, forskardoktor i minoritetsstudier vid Åbo Akademi. Arbetar för närvarande med projektet Bevara Svenskfinland svenskt? Minoritetsnationella erfarenhetsrum, förväntningshorisonter och överlevnadsstrategier i 1960-talets Nyland.

Please read our new privacy policy I accept