[1]
Meurer-Bongardt, J. 2022. Den finlandssvenska modernismen – en tidig litteratur i antropocenens tecken?. Historiska och litteraturhistoriska studier. 97, (sep. 2022), 127–154. DOI:https://doi.org/10.30667/hls.112098.