[1]
Norrgård, S. 2022. Klimatanpassning i Åbo 1700–1827: En fallstudie i hur Åbo anspassades till islossningarna i Aura å. Historiska och litteraturhistoriska studier. 97, (sep. 2022), 71–99. DOI:https://doi.org/10.30667/hls.112271.