[1]
Östman, A.-C. 2022. När berättelser korsar varandra – om historiesyner och ingångar till det förflutna: Föredrag vid Svenska litteratursällskapet i Finlands årshögtid den 5 februari 2022. Historiska och litteraturhistoriska studier. 97, (sep. 2022). DOI:https://doi.org/10.30667/hls.121433.