[1]
Biström, A. och Wassholm, J. 2022. Medverkande. Historiska och litteraturhistoriska studier. 97, (sep. 2022), 289–291.