[1]
Sundman, C. 2023. Sanningar och tendenser, smädelser och självcensur: Michail Borodkin och den finländska pressen åren 1895–1910. Historiska och litteraturhistoriska studier. 98, (aug. 2023), 137–168. DOI:https://doi.org/10.30667/hls.121846.