[1]
Zilliacus, C. 2023. Hur minnas Runeberg? Exemplet ”Döbeln vid Jutas”. Historiska och litteraturhistoriska studier. 98, (aug. 2023), 169–188. DOI:https://doi.org/10.30667/hls.122835.