[1]
Schweitzer, R. 2023. Hade det kunnat bli annorlunda? Ministerstatssekreteraren Alexander Armfelt, 1846 års skärpta censur och dess kontext. Historiska och litteraturhistoriska studier. 98, (aug. 2023), 43–75. DOI:https://doi.org/10.30667/hls.125139.