[1]
Kähkönen, S. 2023. Bellmanvisor och kökssvenska. Om savolaxarnas stora förkärlek för Norden: Föredrag vid Svenska litteratursällskapet i Finlands årshögtid den 5 februari 2023. Historiska och litteraturhistoriska studier. 98, (aug. 2023), 7–15. DOI:https://doi.org/10.30667/hls.136005.