[1]
Biström, A. och Grandell, J. 2023. Medverkande. Historiska och litteraturhistoriska studier. 98, (aug. 2023), 199–200.