[1]
Jolma, N. 2018. Det groteska och öppenhetens poetik i Bo Carpelans roman Benjamins bok. Historiska och litteraturhistoriska studier. 93, (okt. 2018), 205–228. DOI:https://doi.org/10.30667/hls.66711.