[1]
Lindberg, H. 2020. Att värna om en minoritet inom en minoritet: Finlandssvenska dövas gränsposition och arbete för rättigheter i 1980-talets Finland. Historiska och litteraturhistoriska studier. 95, (nov. 2020), 191–217. DOI:https://doi.org/10.30667/hls.87662.