[1]
Väistö, J. 2020. Finland, Sverige och ”tvångssvenskan”: I språkfrågans gråzon. Historiska och litteraturhistoriska studier. 95, (nov. 2020), 271–295. DOI:https://doi.org/10.30667/hls.87664.