(1)
Söderling, T. Ekon Av Hårda Tider: Reception Och Bruk Av K.A. Tavaststjernas nödårsroman. HLS 2021, 96, 247-274.