(1)
Söderling, T. Ekon av Hårda tider: Reception och bruk av K.A. Tavaststjernas nödårsroman. HLS 2021, 96, 247-274.