(1)
Dahlberg, J. En jord med ett förflutet: Geologi, fossil och livets historia i Finland 1809–1859. HLS 2022, 97, 101-125.