(1)
Soukka, M. ”Må naturen tala för sig själv”: Beröringspunkter mellan natur och språk i finländsk efterkrigstida modernistisk lyrik. HLS 2022, 97, 155-188.