(1)
Norrgård, S. Klimatanpassning i Åbo 1700–1827: En fallstudie i hur Åbo anspassades till islossningarna i Aura å. HLS 2022, 97, 71-99.