(1)
Envall, C. Ormar, fÄgelungar: Naturens Grymhet I TvÄ Dikter Av Solveig Von Schoultz. HLS 2022, 97, 265-288.