(1)
Envall, C. Ormar, fÄgelungar: Naturens grymhet i tvÄ dikter av Solveig von Schoultz. HLS 2022, 97, 265-288.