(1)
Aminoff, S. ”När nån äntligen talar om djuren”: Djuretik i finlandssvensk dramatik och att lyssna till hästar, eller en fråga om uppmärksamhet. HLS 2022, 97, 217-245.