(1)
Sundman, C. Sanningar och tendenser, smädelser och självcensur: Michail Borodkin och den finländska pressen åren 1895–1910. HLS 2023, 98, 137-168.