(1)
Schweitzer, R. Hade det kunnat bli annorlunda? Ministerstatssekreteraren Alexander Armfelt, 1846 års skärpta censur och dess kontext. HLS 2023, 98, 43-75.