(1)
Wickström, M.; Ahlskog, J. Stalin Och Det Svenska I Finland. hls 2018, 93, 135–159.