(1)
Stubb, E. Norden, Orienten Och Kontinenten I Elsa Lindberg-Dovlettes författarskap. HLS 2020, 95, 297-322.