(1)
Renman, M. ”Högsvenska och dialekt måtte gärna blandas samman”: Språkliga möten och mönster i Joel Petterssons prosa. HLS 2020, 95, 219-243.