(1)
Kaihovirta, M. Den svenske partisekreteraren och den mångnationella staten: Socialdemokrati och nation i Karl H. Wiiks politiska agerande under 1900-talet. HLS 2020, 95, 121-143.