(1)
Perera, Y. ”Från djurets synvinkel är människan nazisten”: Djurskrivandets antifascistiska potential i Mirjam Tuominens prosa. HLS 2020, 95, 43-67.