(1)
Sundelin, A.; Wickström, M. Kärlek och klasskamp över Atlanten : Aili och Runar Nordgrens revolutionära livsresa . HLS 2020, 95, 95-120.