(1)
Lahdenperä, H. ”Det enda som hjälper mot tankar är hud”: Språk och kropp i Monika Fagerholms Diva (1998). HLS 2020, 95, 169-190.