(1)
Lindberg, H. Att värna om en minoritet inom en minoritet: Finlandssvenska dövas gränsposition och arbete för rättigheter i 1980-talets Finland. HLS 2020, 95, 191-217.