(1)
Väistö, J. Finland, Sverige och ”tvångssvenskan”: I språkfrågans gråzon. HLS 2020, 95, 271-295.