(1)
Wassholm, J. Det passiva motståndets praktiker: Brutus Lagercrantz (1857–1929) och konflikten kring likställighetslagen 1912. HLS 2020, 95, 17-41.