(1)
Kanerva, K. Mellan två språk: Språkförhållanden i 1800-talets Östermark: fallet Wilhelm Forsman (1781–1865). HLS 2020, 95, 245-270.