(1)
Ahlund, C. Finland – det drömda landet: Föredrag vid Svenska litteratursällskapet i Finlands årshögtid den 5 februari 2020. HLS 2020, 95, 7-16.