Biström, A., & Wassholm, J. (2021). Medverkande. Historiska och litteraturhistoriska studier, 96, 279–281. Hämtad från https://hls.journal.fi/article/view/111639