Meurer-Bongardt, J. (2022). Den finlandssvenska modernismen – en tidig litteratur i antropocenens tecken?. Historiska och litteraturhistoriska studier, 97, 127–154. https://doi.org/10.30667/hls.112098