Kabrell, K. (2022). "Grundvattnet forsade djupt i dem": Ekofeministiska motiv i Gurli Lindéns Första damernas. Historiska och litteraturhistoriska studier, 97, 17–42. https://doi.org/10.30667/hls.112183