Dahlberg, J. (2022). En jord med ett förflutet: Geologi, fossil och livets historia i Finland 1809–1859. Historiska och litteraturhistoriska studier, 97, 101–125. https://doi.org/10.30667/hls.112210