Soukka, M. (2022). ”Må naturen tala för sig själv”: Beröringspunkter mellan natur och språk i finländsk efterkrigstida modernistisk lyrik. Historiska och litteraturhistoriska studier, 97, 155–188. https://doi.org/10.30667/hls.112211