Norrgård, S. (2022). Klimatanpassning i Åbo 1700–1827: En fallstudie i hur Åbo anspassades till islossningarna i Aura å. Historiska och litteraturhistoriska studier, 97, 71–99. https://doi.org/10.30667/hls.112271