Envall, C. (2022). Ormar, fågelungar: Naturens grymhet i två dikter av Solveig von Schoultz. Historiska Och Litteraturhistoriska Studier, 97, 265–288. https://doi.org/10.30667/hls.112466