Aminoff, S. (2022). ”När nån äntligen talar om djuren”: Djuretik i finlandssvensk dramatik och att lyssna till hästar, eller en fråga om uppmärksamhet. Historiska och litteraturhistoriska studier, 97, 217–245. https://doi.org/10.30667/hls.112652