Biström, A., & Wassholm, J. (2022). Medverkande. Historiska och litteraturhistoriska studier, 97, 289–291. Hämtad från https://hls.journal.fi/article/view/121826