Sundman, C. (2023). Sanningar och tendenser, smädelser och självcensur: Michail Borodkin och den finländska pressen åren 1895–1910. Historiska och litteraturhistoriska studier, 98, 137–168. https://doi.org/10.30667/hls.121846