Zilliacus, C. (2023). Hur minnas Runeberg? Exemplet ”Döbeln vid Jutas”. Historiska och litteraturhistoriska studier, 98, 169–188. https://doi.org/10.30667/hls.122835