Geust, M. (2023). Svinaktiga skämtteckningar och betryggande småtroll: Antifascism i Tove Janssons satirteckningar och i barnromanen Småtrollen och den stora översvämningen. Historiska och litteraturhistoriska studier, 98, 17–42. https://doi.org/10.30667/hls.124674