Schweitzer, R. (2023). Hade det kunnat bli annorlunda? Ministerstatssekreteraren Alexander Armfelt, 1846 års skärpta censur och dess kontext. Historiska och litteraturhistoriska studier, 98, 43–75. https://doi.org/10.30667/hls.125139