Kähkönen, S. (2023). Bellmanvisor och kökssvenska. Om savolaxarnas stora förkärlek för Norden: Föredrag vid Svenska litteratursällskapet i Finlands årshögtid den 5 februari 2023. Historiska och litteraturhistoriska studier, 98, 7–15. https://doi.org/10.30667/hls.136005