Wide, C. (2023). Marketta Sundman. Historiska och litteraturhistoriska studier, 98, 197–198. https://doi.org/10.30667/hls.136106