Biström, A., & Grandell, J. (2023). Medverkande. Historiska och litteraturhistoriska studier, 98, 199–200. Hämtad från https://hls.journal.fi/article/view/136107